Arhivă pentru august, 2009

Apel pentru Educaţie

Acesta este un Apel pentru Educaţie.

Unii vor cu orice preţ să «reformeze» sistemul educaţional acum.Motivul? Orgoliile personale, nimic altceva. Apelul meu, adresat dascălilor şi părinţilor dar şi unor reprezentanţi politici care au responsabilitatea reprezentării, este pentru a opri acest mecanism. Dascăli şi părinţi, opriţi-i!
Motivele ţin de înţelegerea «educaţiei» ca sistem fundamental al societăţii şi de situaţia actuală din lume şi din ţară.
Am vrut iniţial să scriu un articol referitor la « ţara arde şi baba se piaptănă ». E adevărat, ţara arde şi va arde şi mai rău în condiţiile acutizării crizei. Dar baba nu se piaptănă. Vrea mai mult decât asta, vrea să fie bine rujată, să-i fie astupate toate rupturile şi să pară inocentă. Pentru că face parte din circ.
Scandalurile permanente din viaţa politică a României au de fapt o singură cauză: educaţia! Mai precis spus « lipsa educaţiei ». Iată cum ne-ntoarcem la temă. La nivelul forţelor politice s-a semnat un « Pact pentru educaţie ». Neinspirat termen, neinspirată opţiune. Pactul înseamnă înţelegere, înţelegerea înseamnă compromis! Pentru ei, educaţia şi învăţământul sunt teme de negociere!
Sunteţi de acord că în conducerea statului român există oameni « cu carte » şi oameni « fără carte ». Tertium non datur (exclusă a treia cale)! Din păcate pentru noi şi cei fără carte au putere de decizie. Cum pot promova dezbateri despre educaţie şi impune propriile aberaţii, oameni care n-au citit în viaţa lor decât meniul de la restaurant? L-am auzit pe Şeful Statului declarând « avem nevoie de chelneri şi mecanici auto, nu de filosofi! » Da, pentru unul care nu vede decât masa restaurantului şi încălcarea regulilor de circulaţie şi sociale e destul.
Eu nu vreau asta. Vreau ca nepoţii mei şi cei ce le vor urma, să înţeleagă lumea, să dezvolte armonia în societate, să construiască şi să fie parte din casa comună şi piaţa comună. Nu-i vreau sclavii nimănui! Voi reveni la acest subiect.
A.Propun separarea Educaţiei de Învăţământ ca instituţii.
Educaţia trebuie privită ca o instituţie a societăţii, aş spune chiar instituţia fundamentală a societăţii umane, tezaurul valorilor şi drepturilor umane. Trebuie cineva să construiască această instituţie prin definiţii şi legi. Educaţia este în acelaşi timp baza şi dreptul valorilor umane având o structură de fundament social cu valori clar stabilite şi care se dezvoltă odată cu societatea. În acest fundament nu au loc rupturi, fragmentări. Revoluţiile, războaiele, catastrofele naturale şi umane, nu schimbă aceste valori ci le conferă atribute suplimentare.
Educaţia tezaurizează drepturile şi valorile fundamentale ale omului, naţiunii şi populaţiei unei ţări. Ea implică instituţii ale societăţii (familia, neamul), instituţii statale (învăţământ, sănătate, cultură, protecţie), instituţii nestatale (biserică, fundaţii).
Învăţământul este o instituţie a statului care traduce în fapt Educaţia la nivelul de dezvoltare şi de interes local existent.
Învăţământul cuprinde instituţiile şcolare şi alte instituţii de formare educaţională şi profesională. Da, învăţământul este principala poartă a educaţiei, atât ca formare cât şi ca expunere.
Dacă vom aborda Educaţia ca fundament social şi Învăţământul ca sistem instituţional pentru desăvârşirea educaţiei, vom reduce la minim riscul cangrenelor politice sau de altă natură pe formarea educaţională.
1. Educaţia
Educaţia este unul din fundamentele societăţii umane. Am menţionat în lucrarea “Manifest – Va fi revoluţie!” o remarcă a unui freelancer, Tetsuo Yoshida, constructor al lumii de mâine:
„Sunt numai două probleme globale ale omenirii, energia şi eduaţia. Energia e baza existenţei materiale iar educaţia a celei sociale. Ele trebuie rezolvate. Restul sunt speculaţii, afaceri!”
Educaţia este cea care formează personalitatea şi conferă caracterul spiritual al identităţii individuale, de neam, de ţară. Aceste valori trebuie protejate, promovate şi dezvoltate.
Educaţia este cheia identităţii şi din acest motiv este principala ţinta a politicilor de subjugare pe plan mondial.
ATENŢIE:
Nu există un obiectiv mai important pentru controlul lumii decât distrugerea identităţii. Toate ingineriile sociale promovate prin politici locale sau unionale au ca obiectiv distrugerea identităţii, transformarea individului în supusul sistemului.
“ Identitatea este dată de atributele fundamentale ale omului, amprenta sa umană, codul propriu şi reprezintă capacitatea de adaptare, cultura şi creaţia. Neamurile (naţiile) sunt formate din indivizi cu valori comune culturale, de limbă, de tradiţii. Distrugerea identităţii, înseamnă depersonalizare, robotizare, pierderea valorii culturale intrinseci. Calea pentru distrugerea identităţii e dată de politicile locale şi globale prin sistemul politic. Iar cine controlează sistemul politic, poate distruge identitatea.”
(extras – tema din Manifest – Va fi revoluţie!)
Da, pe omul educat îl poţi înfrânge, îi poţi condiţiona existenţa, dar nu-l poţi transforma în sclav şi nu-i poţi dirija mintea.  Iar mintea lui va clădi lumea liberă! Obligativitatea conservării valorilor educaţiei, a promovării şi dezvoltării ei, revine societăţii şi statului. Este o obligaţie faţă de generaţiile în formare, pentru societatea de mâine.
Educaţia este o valoare socială fundamentală.
Această valoare trebuie clar stipulată în constituţie şi va conţine obligaţiile statului, adică raporturile stat – educaţie privind dreptul copilului, al familiei, al neamului, al cetăţenilor.
Educaţia nu este un cadou oferit de stat. Educaţia este o obligaţie constituţională a statului.
Redactarea drepturilor privind educaţia (copil, familie, neam, cetăţeni) trebuie să revină specialiştilor (neangajaţi politic). Este vorba despre valori fundamentale. În astfel de probleme Academia trebuie să aibă un rol determinant iar dezbaterea publică să consolideze această structură.
Sunt sigur că valoarea deosebită a oamenilor de cultură, artă, ştiinţa, a dascălilor din varii domenii, poate construi un fundament al Educaţiei care să fie baza societăţii.
Educaţia nu poate fi un atribut politic, un demers politic, un orgoliu personal. Educaţia nu poate fi obiectul unui Pact. Pentru că ne priveşte pe noi toţi şi nu numai. Educaţia este cheia spre viaţă a generaţiilor ce vor urma. Având în vedere prezentul şi armonia cu viitorul! Fără politic!!!
2. Învăţământul
Societatea de mâine este a copiilor şi nepoţilor noştri. Cum îi pregătim? Dacă societatea stabileşte valorile educaţiei şi le transpune în obligativitate constituţională a statului, lucrurile se dezvoltă de la sine.
Întrebarea esenţială, spun eu, este următoarea:
„Pentru ce pregătim copiii?”
Răspunsul la această întrebare ne diferenţiază radical.
Scenariul 1. “Să-i pregătim pentru ce are nevoie societatea!
Unii, în frunte cu preşedintele ţării, spun:
„Să-i pregătim pentru ce are nevoie societatea. Nu mai avem chelneri, nu mai avem mecanici auto! Nu de filosofi avem nevoie!”
Dacă n-ar fi fost vorba de şeful statului şi de grupul de interese pe care-l reprezintă, n-aş fi menţionat aici. E ruşinos. Este o călcare în picioare a dreptului elementar al educaţiei, al libertăţii individuale. Trebuie să vezi lucrurile mai departe de propria masă de la crâşmă. Nu s-a născut nimeni ca să-l faci chelner să te servească la masă. Sunt sigur că vorbele au fost spuse din „lipsa educaţiei”. După ce emiţi o asemenea stupizenie prin care-ţi consideri semenii slujbaşi, mai dai şi indicaţii preţioase profesorilor!
Cei ce sunt profesori au cunoştinţele domeniului de predare dar au şi studii de metodică, psihologie, sociologie. Şi mai au şi bun simţ! Privesc cu dezgust acest joc mizerabil! Cum ar fi oare să mă urc pe-un vapor şi să le dau lecţii de navigare marinarilor? M-ar arunca pe bună dreptate în apă. Profesorii nu sunt marinari, au şi ei valoare individuală, valoare de grup dar spiritul de grup e mai paşnic. Însă nu uită!
Într-un scenariu al lumii de mâine am văzut că nu mai sunt chelneri. Tot sistemul este de servire gen bufet suedez cu preparatele la alegere. Şi nu mai pocnea nimeni din degete „băiete, mai adu-mi un rom!”. În acelaşi scenariu am văzut automobilul viitorului, electric, cu structuri compacte. Nu se repară, se înlocuieşte. Şi nu mai suflă nimeni în jiglere! Ce lume! Am văzut însă un chelner şi-un mecanic auto luându-şi zilele pentru că nu înţelegeau lumea şi nu se puteau adapta la ea! Trist final de scenariu!
Scenariul 2. „Să-i pregătim să înţeleagă lumea!”
Nu vreau un sistem care să pregătească viitorul copiilor pentru nevoile societăţii. De ce trebuie copiii şi nepoţii să slujească societatea? E dreptul copilului şi obligaţia mea să-l formez să înţeleagă lumea.
„Să-i pregătim să înţeleagă lumea!”
Da, ăsta e spiritul uman, pe principiul “te formez ca să înţelegi lumea”. Dacă vom reuşi, tu vei şti încotro să te-ndrepţi, cum să te adaptezi şi cum să-i ajuţi pe alţii. Vei pune la rândul tău o cărămidă la această superbă construcţie numită societatea umană. Dacă nu vom reuşi, noi, societatea, te vom sprijini să-ţi găseşti rostul! Este umanism! Este un respect şi autorespect pentru condiţia de om.
Sistemul de învăţământ trebuie să corespundă acestui demers, formarea educaţională în spiritul înţelegerii lumii şi al armoniei cu societatea, natura şi viitorul.
Pentru a construi un sistem de învăţământ pentru educaţie şi nu pentru orgolii, trebuie definite şi bine fundamentate dreptul copilului, dreptul familiei, dreptul naţiunii, dreptul cetăţenilor, dreptul naturii şi dreptul viitorului.
Specialiştii în domeniile socialului, psihologiei, pedagogiei, metodicii, medicinii şi dreptului, vor analiza şi vor construi structurile pentru formarea educaţională pe segmentul 0-7 ani. Aceasta va duce la întărirea familiei şi formarea unui compartiment nou de învăţământ, cu personal pregătit pentru dezvoltarea educaţională a copiilor. Da, segmentul fundamental rămâne tot cel referitor la „cei şapte ani de-acasă”.
Vom asista la modificări masive în structura de învăţământ în anii ce vor urma.
Doresc să atrag atenţia asupra problematicii extrem de complexe a acestui domeniu. Într-o lume care nu înţelege rolul educaţiei şi al învăţământului, n-are sens să risipim eforturi pentru reformarea sistemului. Este risipă de bani şi de nervi. Nu se rezolvă absolut nimic! Numai orgolii. Dar orgoliile ţin de needucaţie.
Fundamentarea şi construcţia acestor structuri va necesita ani de muncă dar scopul este construcţia lumii de mâine şi soliditatea socială. Pas cu pas se vor rezolva. Este o obligaţie faţă de ţară.
România a schimbat Moscova cu Bruxelles iar cei ce conduc ţara, preiau fără rezerve tot felul de sintagme privind educaţia şi învăţământul. Se mai satură lumea de atâta perversitate politică.
B.Propun suspendarea promulgării legilor educaţiei
Nu am să dezvolt acest subiect pentru că, fiind extrem de generos, mi-ar atenua demersul. Da, trebuie suspendată promulgarea acestor legi. Pentru a reforma educaţia şi învăţământul trebuie în primul rând reformat statul. Trebuie de fapt schimbat. Nu vedeţi ce haos s-a creat?
Noi trăim o perioadă magnifică a istoriei lumii. Se schimbă sistemul social-politic în lume. Actuala criză mondială este o criză de sistem şi va duce la revoluţie, la schimbarea sistemului social-politic în lume. Globalizarea a grăbit acest fenomen. Asistăm la apusul capitalismului. Doctrinele politice clasice au dispărut. Faptul că partidele se revendică doctrinar e din nevoia justificării accesului în vârful piramidei statului. Dar lumea toată este într-o schimbare puternică, fundamentală.
Aceste schimbări vor afecta masiv România!
Într-un an de criză majoră, într-un an în care falimentele se vor ţine lanţ, şomajul va creşte şi sărăcia odată cu el, nu poţi sfida populaţia cu teme false.
Pentru a fundamenta educaţia şi a emite legile învăţământului e nevoie în primul rând de înlocuirea statului. Statul nu mai este reprezentativ. Valorile fundamentale ale naţiunii şi ale ţării le joacă unii care nu înţeleg ce e educaţia.
Trebuie reformat în primul rând statul. Trebuie chiar schimbat.
Apoi se vor pune bazele educaţiei în constituţie iar prin legi se va asigura funcţionarea şi flexibilitatea sistemului de învăţământ!;

Numai voinţa să fie!

Bucureşti,

20 aug 2009

Mircea Bătrânu

*****************

*** articol promovat pe “cronica – romania de azi”  https://viitorul.wordpress.com ***

Liber la publicare cu indicarea autorului şi sursei

*****************