Arhivă pentru septembrie, 2009

Se schimbă lumea. Actuala criză mondială este o criză de sistem care va schimba lumea. Aceasta vă prezint in slideshowul urmator:
Manifest-Va fi revolutie!

Am prezentat apelul în care solicitam într-o primă etapă separarea instituţiilor Educaţiei şi Învăţământului. Educaţia să fie o construcţie, sub egida Academiei Române, care să cuprindă valorile educaţiei, drepturile privind accesul la educaţie şi garanţia statului pentru aceste drepturi şi valori.

diagrama batranu - structura educatiei

structura educatiei

În structura ce o prezint se observă că:
1.Educaţia este un drept de care trebuie să te bucuri toată viaţa. Scenariul este făcut pentru o durată a vieţii de 80 de ani.
2.Am considerat un nivel maxim de implicare al tuturor instituţiilor, la un nivel de 100 (100%) şi care-l regăsim în perioada de formare până la 18 ani.
3.Ponderea familiei este maximă (65%) pe grupa 0+3 ani şi apoi se menţine la o valoare mare (de la 35% la 15%) până la 21 ani.
4.Ponderea învăţământului creşte de la 35% (grupa 3-6 ani) până la 50% (grupa 6-21 ani), apoi scade.
5.Ponderea culturii, ca instituţie, are valori medii toată viaţa (între 3 şi 10%)
6.Protecţia socială şi Sănătatea au ponderi importante pentru grupa 0-6 ani, şi medii pe toată durata şcolarizării.
7.Am cuprins şi administraţia locală şi alte instituţii, cu ponderi în educaţie. Spre exemplu Turismul, Transporturile, prin facilităţile acordate, ar trebui să susţină activităţile educative.
Se pot face structuri mult mai apropiate de necesităţile de educaţie.
Am vrut să se vadă clar diferenţa conceptuală dintre Educaţie şi Învăţământ.

Educaţia şi Globalizarea
Prezint căteva fragmente din lucrarea „MANIFEST-Va fi revolutie!”

***

Globaliştii duc o luptă de cucerire a globului pe două domenii, existenţa (prin bani) şi identitatea. Identitatea (individuală, de neam şi de ţară) vor s-o distrugă prin inginerii sociale la nivel de politici locale şi globale cu efect asupra educaţiei.  Acesta-i tristul adevăr!

Educaţia este principala ţintă a Globalizării.

***

Iată fragmentele:

cap.12.comunionismul si problemele globale
………………..
pag.89 -2.EDUCAŢIA – baza existenţei spirituale, cheia identităţii.
Educaţia implică toate eforturile sociale îndreptate spre formarea individului şi a comunităţii spre „bunul simţ” civic, tehnic, ştiinţific. De asemenea educaţia formează atitudinea şi reacţia fata de semeni, colectivităţi, naţiuni, evenimente şi mediu. Educaţia formează personalitatea şi conştiinţa pentru identitatea proprie. În etape de vârstă, educaţia se formează şi desăvârşeşte în mediile numite familie, şcoală, societate, prin acumularea de cunoştinţe, înscrierea în tradiţii, socializarea în medii diverse, prin formarea unei atitudini proprii dar şi a atitudinii comune cu interesele de neam şi ţară. De educaţie depind:

  Evoluţia omenirii
  Rezolvarea problemelor omenirii
  Libertatea solicitată de individ şi societate
  Starea de sănătate
  Personalitatea
  Identitatea
  Civismul , atitudinea

Pentru noi este esenţială formarea şi menţinerea educaţiei pe valorile umaniste, întărirea personalităţii, dezvoltarea capacităţii şi atitudinii de oameni liberi, solidaritatea în rezolvarea problemelor globale şi locale.
Pentru partizanii globalizării, politica dusă este de pierdere a identităţii, de depersonalizare, acţiuni necesare subjugării.

  Mediul înconjurător este o problemă de educaţie.
  Acţiunile sociale sunt probleme de educaţie.
  Dezvoltarea omenirii şi rezolvarea problemelor societăţii în ansamblu ţine de educaţie.

Întreaga viaţă este un echilibru perfect cu natura. Educaţia ne formează ca participanţi şi factori în acest echilibru.
„Educaţia este cheia evoluţiei societăţii umane şi marea miză a bătăliei dintre Globalişti şi restul lumii.”
……………………….
cap.4.Sistemul politic si identitatea
………………………..
pag.34-b.Depersonalizarea şi pierderea libertăţii
Primul pas al omului politic, bazat pe minciună, este supunerea statului faţă de stăpânul mondial. Al doilea, în cadrul aceleiaşi manifestări de distrugere a identităţii, este depersonalizarea prin organismele şi tehnologiile sociale create de sistemul politic.Cum poţi să-i distrugi omului personalitatea? Tehnologiile sociale sunt destul de dezvoltate în domeniu.
• Falsitatea valorilor in procesul educational
Au reformat învăţământul şi educaţia, renunţând în mare parte la ceea ce forma personalitatea: cultura naţională şi universală, arta şi ştiinţele. Despre sistemele de gândire şi filosofie se pomeneşte numai în cadrul specializărilor.
Personalitatea se formează în familie, în ciclul primar şi gimnazial. Direcţia inoculată de sistemele educaţionale este spre a-ţi găsi un loc în lumea de azi şi nu a gândi şi înţelege lumea.
Copilul, elevul, adolescentul, nu mai este format în spiritul înţelegerii şi abordării proprii ci în spiritul angajării într-o structură economico-socială şi a realizării unei cariere. Pentru că au nevoie de oameni supuşi. Iar despre marile valori ale culturii se pomeneşte din ce în ce mai puţin.
• Robotizarea umană
Pregătirea ulterioară şcolii este strict în concordanţă cu nou createle structuri şi necesităţile lor. Prin trainig-uri, team-buildinguri, cursuri diverse, ei te depersonalizează. A-ţi corecta dicţia şi ţinuta sunt învăţăminte utile. Dar momentul în care te învaţă să zâmbeşti este primul pas în postarea minciunii în relaţiile cu ceilalţi. Apoi, pas cu pas, pentru optimizarea activităţii tale, te învaţă să urmezi cu stricteţe proceduri, să nu pui întrebări şi mai ales să nu-ţi pui întrebări. Totul automat. Au mers mai departe şi te-nvaţă ce să mănânci, unde să-ţi faci concediul, cum să-ţi planifici viaţa, îţi fac agenda şi priorităţile în viaţă. Tu nu-ţi mai aparţii. Ai devenit robot! Sistemul de aşa ceva are nevoie, nu de altceva. Eficientizarea muncii este de fapt depersonalizarea ta.
Binomul servici-casă îţi domină viaţa. Timpul pentru tine devine din ce în ce mai scurt. Dar ei, prin sistemele dezvoltate, în afara orelor de muncă, de job, ţi-au pătruns în casă, în familie, în concedii, programându-ţi toată viaţa, până la pensie şi după. Dacă te trezeşti de multe ori că în tine se revoltă o personalitate strâns ţinută în cătuşe, să ştii că eşti pe drumul bun, ai o şansă.

Altfel, el, sistemul care te-a format, îţi e şi tată şi mamă şi iubit şi iubită şi copii. Pierderea libertăţii e evidentă.

• Prostituţia massmediei
Massmedia este un capitol aparte tocmai pentru rolul major pe care-l are în transmiterea informaţiilor şi formarea atitudinilor. Fac o referire expresă la televiziuni. Subordonarea acestui domeniu este cvasi-totală, peste tot în lume. Iar ziariştii, comentatorii, prezentatorii, se supun acestui interes. Subordonarea faţă de politic este evidentă. Critica sistemului politic existent într-o ţară nu este însoţită de prezentarea infernului creat de sistemul bancar şi de cel politic, de depersonalizarea creată. Se iau atitudini dure uneori faţă de o persoană sau un eveniment dar nu asupra sistemului însuşi.
Condiţionarea financiară a posturilor de televiziune creşte în situaţiile de criză. De parcă n-ar fi fost destul, posturile de televiziune se întrec în toată lumea în promovarea non valorii, în promovarea inculturii.
Când zi de zi prezinţi ceea ce e mai jos pe scara valorii umane şi le transformi în mondenităţi şi vedetisme, impactul asupra telespectatorului este de depersonalizare.
Incultura depersonalizează. Nefiind instituţii ale statului, televiziunile nu au o răspundere directă în educaţie. Dar au una morală, dacă se mai poate vorbi de aşa ceva.

(fragment din „MANIFEST-Va fi revoluţie!„, pag.108)
Societatea civilămanifest - va fi revolutie!În România există o societate civilă declarată sub forma unor fundaţii şi asociaţii. Partea semnificativă a ei este însă elitistă. Manifestând o atitudine declarativă pentru dreptate şi adevăr, membri ei s-au pus de fapt în slujba celor de la putere, dând girul lor de „intelectuali liberi” unor carierişti şi aventurieri pe scena istoriei României.
Ce fel de societate civilă sunteţi voi? Pe cine reprezentaţi şi pe cine giraţi?
În douăzeci de ani n-aţi luat şi n-aţi promovat nici o atitudine împotriva dezastrului provocat de autorităţi, împotriva vânzării ţării, a furturilor de terenuri, clădiri şi istorie, împotriva depersonalizării voit create prin sistemul de învăţământ şi mass media!
Preşedintele le mai dă nişte medalii, uneori face referinţe la atitudinea lor, instituţiile de stat îi cooptează în colective de cercetare şi studii astfel încât să le poată plăti drepturi de autor şi să se asigure de cooperarea lor. Dacă n-ar fi fost atitudinea corectă, profesionistă, a unor jurnalişti, n-ar fi ajuns la urechile publicului nimic din hoţia generalizată din ţară!
Am cunoscut însă şi o parte din societatea civilă în esenţa ei, nedeclarată. Atitudinea tipică studenţiei şi tineretului României, de-a lua în „tristă derâdere” subiecte fierbinţi. Eram pe valea Trotuşului şi am întâlnit nişte studenţi veniţi cu corturile. I-am întrebat ce părere au despre România de azi şi brandul de ţară „Land of choice!”. Mi-au răspuns „Care ţară? Mai există? Iar brandul ăla e pentru tv, noi ştim bine care-i brandul adevărat, îl cânta toţi, ascultaţi:
Mă căcai în fundul curţii,
Galben ca lămâia…

Apoi a ridicat fiecare un deget, dedicaţie spre parlament, guvern, preşedinţie. Şi credeţi-mă că nu era un semn al victoriei!
*************
Unde este Societatea civilă azi, cea declarată? Eu n-am găsit-o!

Stop promulgarii legilor educatiei! Separaţi instituţia Educaţiei de Învăţământ. Educaţia este un concept definitoriu pentru formarea umana, este cheia identităţii, este o obligaţie a statului faţă de cetăţeni şi faţă de viitor. Învăţământul este unul din sistemele educaţionale!