Despre mine

Cronica, România de azi este o publicaţie online pe teme actuale din România şi din lume, incluzând şi prognoze, atitudine, scrisori şi articole, analize, sesizări, proteste! Articolele aparţin lui Mircea Bătrânu. Eventualele traduceri sau preluări vor fi menţionate.
Detalii despre mine găsiţi pe blogul Mircea Bătrânu
Preluarea materialelor:
Materialele prezentate pot fi preluate în forma flux sumar RSS sau manual titlu+ (cinci) 5 linii şi link spre restul articolului menţionând autorul, sursa si titlul!
Vă rog să respectaţi drepturile de autor!
Vezi paginile:
Blogurile mele si
Lista articolelor din Cronica, Romania de azi